Шановні члени агрокластеру «Дністер», наші партнери, аграрії!

118

Громадська організація «Єврорегіон «Дністер» в 2018 році успішно реалізувала проект «Транскордонна мережа для інноваційного сільського господарства».

Фінальним досягненням проекту стало створення Міжнародного сільськогосподарського кластеру «Дністер» і відкриття Центру Інноваційного сільського господарства.

Місія Кластера: сприяння виробництву конкурентоспроможної сертифікованої продукції, утворення доданої вартості, заняття власної ринкової ніші і вихід на світові ринки.

За останні півроку Єврорегіон «Дністер» спільно з агрокластером провів ряд тренінгів в Україні та Республіці Молдова для дрібних і середніх агровиробників з актуальних питань ведення бізнесу, обмін кращими практиками. На офіційному сайті Міжнародного сільськогосподарського кластеру «Дністер» розташована інформація про наші заходи, матеріали наукових досліджень, про закордонних партнерів. Щомісяця ми випускаємо бюлетені, брошури та інші інформаційні матеріали з актуальною інформацією.

Міжнародний сільськогосподарський кластер «Дністер» відкрив Центр Інноваційного сільського господарства, який в рамках проекту обладнаний сучасним апаратом автоматичним аналізатором амінокислот ААА-500, який дозволяє проводити оцінку якості продукції і надалі сертифікувати її згідно з усіма вимогами ЄС.

Для членів агрокластера ці послуги безкоштовні.

На Правлінні члени Міжнародного сільськогосподарського кластеру «Дністер» визначили стратегічним напрямком діяльності – органічне виробництво.   В результаті було проведено круглі столи «Перспективи та шляхи розвитку органічного виробництва в Україні» в районах, наради-семінари з зацікавленими агровиробниками. Наразі ми активно працюємо над створенням підприємства з органічного виробництва.

Зарубіжні партнери висловили готовність забезпечити замкнутий цикл органічного виробництва – від виведення земель, їх сертифікації, забезпечення насінням, засобами захисту, логістикою до реалізації на європейських і світових ринках.

Сьогодні органічне виробництво це успішна перспектива ведення Вашого бізнесу, збереження землі, а головне здоров’я людей.

Ми готові допомогти  в реалізації самих амбітних планів по розвитку органічного виробництва у ваших підприємствах.

Запрошуємо до співпраці!