Гендерно-чутливий підхід як частина інтеграційної політики – висновки проекту партнерів Igma-femina

113

ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина» уже 3 роки реалізовує проект «Igmafemina» в Україні за координування Фолькуніверситету (м. Уппсала, Швеція).

Проект фінансується Європейським Союзом у рамках Програми «Erasmus+» та реалізовується консорціумом організацій з таких країн як Греція, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та Україна.

Метою проекту Igma-Femina є покращення доступності освіти та гендерно-чутливого консультування із питань кар`єри та працевлаштування для жінок-мігранток та переселенок для збільшення їх шансів виходу на ринок праці, шляхом підвищення професійного рівня фахівців, які надають такі консультації та працюють в організаціях, що сприяють інтеграції безробітних на ринок праці.  

 

У рамках проекту партнери підготували ряд інтелектуальних продуктів, серед яких є документ “Керівні принципи інтеграції гендерно-чутливого підходу в рамках міграційної / інтеграційної політики в масштабах всього ЄС”.

 

З основними висновками даного документу запрошуємо ознайомитися у наступній статті, автором якої є  Ребекка Глін Джонс (соціальне підприємство Rinova Ltd,  Лондон). Повний текст документу доступний за посиланням: https://igmafemina.dimitra.gr/en/ .

 

 

У 2017 році в ЄС проживало 21,6 мільйона громадян країн третього світу, або 4,2% від загальної чисельності населення. Збільшення різноманітності спричиненої міграцією відкриває перед країною великі можливості і потенціал, однак розрив між результатами діяльності мігрантів і громадян ЄС у сфері зайнятості, освіти, соціальної інтеграції та активної громадянської позиції свідчить про наявність численних проблем, при цьому жінки-мігранти та біженки знаходяться в більш несприятливому становищі. Незважаючи на різноманітність і неоднорідність цієї групи, безробіття серед жінок-мігрантів і їх соціальна ізоляція залишаються серйозною соціально-економічною проблемою для більшості європейських країн. Розрив між зайнятістю жінок, що народилися за межами ЄС, і жінок корінного походження на 8 процентних пунктів перевищує розрив між чоловіками і в середньому на 24% стосовно рівня зайнятості між чоловіками і жінками, коли мова йде про не європейських (не з ЄС) громадян в 28 країнах ЄС. Аналітики визначають ряд факторів, пов’язаних з цими статистичними даними, і очевидно, що для реалізації потенціалу міграції вирішальне значення має ефективна стратегія і практичні дії навколо інтеграції, пов’язані з цими питаннями.

 

Рівень Європейського Союзу

 

Окремі європейські країни несуть першочергову відповідальність за інтеграцію новоприбулих в свою країну. Однак за останні 20 років ЄС відграє важливу роль в їх підтримці, як у фінансовому плані, так і в розробці рамкових документів і стратегій інтеграції.

 

Незважаючи на ці директиви, окремі країни мають можливість вибирати, яким чином вони втілюють їх в національному законодавстві, в результаті чого окремі країни-учасниці мають різні правила, що стосуються притулку і міграції. У більшості європейських країн діє інтеграційна політика, іноді в рамках іншої політики. В кінці 2017 року у 25 держав-членів були розроблені національна / регіональна або місцева політика інтеграції мігрантів. Однак ці стратегії відрізняються один від одного, з різними термінами інтеграції і витікаючими звідси пробілами в розглянутих факторах. Найчастіше країни не враховують неоднорідний характер мігрантів з їх різними потребами. Наприклад, станом на кінець 2017 року 26 з 30 досліджуваних країн не мали політики по відношенню до жінок-мігрантів. Стратегія інтеграції, заснована на гендерно-чутливому підході, включаючи визнання особливих потреб жінок, повинна бути зосереджена на ряді ключових сфер на різних рівнях суспільства.

 

Національний рівень

 

Європейська Комісія наголосила на важливості того, щоб в країні застосовувався всеосяжний національний підхід до інтеграції. Серед іншого, це допоможе забезпечити ефективну координацію фінансування на рівні ЄС та на національному рівні, а також підтримку паритету в масштабах всієї країни і порівнянності послуг на місцевому рівні. Сильна, дієва національна політика, що включає відповідне законодавство і грошові кошти, повинна обов’язково враховувати гендерні аспекти, включаючи такі цільові заходи в інтересах жінок-мігрантів, як: ресурси, пов’язані з підтримкою сімейних обов’язків і обов’язків по догляду за дітьми, системи охорони здоров’я з окремими фондами для роботи, пов’язаної з гендерним насильством, примусовими шлюбами, торгівлею людьми, каліченням жіночих статевих органів, житлової політики, яка забезпечує певний рівень стабільності для новоприбулих, причому мігранти не розділені на неблагополучні райони і не розміщені далеко від будь-яких відомих контактів або громад, що може привести, зокрема, до ізоляції жінок.

 

Право на участь в інтеграційних програмах з різними компонентами, включаючи мовну підготовку і соціальну орієнтацію є важливим елементом стратегії інтеграції. Однією з найбільших перешкод для інтеграції жінок в суспільство є нерозуміння місцевої мови, що має численні наслідки в більшості сфер їх життя. Слід заохочувати вивченню мови на якомога більш ранньому етапі, можливо, пов’язуючи відвідування занять з фінансовою підтримкою. Жінки-біженці та жінки-мігранти частіше, ніж чоловіки страждають від ізоляції у своїй новій країні, і також важливо приділяти особливу увагу на їх участь і мережування. Гендерна обізнаність і антидискримінаційна спрямованість можуть бути інтегровані в усі елементи цих вступних програм.

 

У 2015 році Європейський економічний і соціальний комітет прийшов до висновку, що “участь на ринку праці є одним з найбільш ефективних і практичних способів інтеграції жінок-мігрантів в суспільство”. Однак наявність певного рівня стабільності в інших сферах життя, таких як статус, добробут сім’ї та фінанси, є необхідною умовою для залучення жінок до процесу отримання роботи. Ключем до підтримки всіх жінок-мігрантів в сфері праці (і освіти) є фінансова підтримка зобов’язань по догляду за дітьми, матерями та іншими особами, законодавство про гнучкий режим роботи, стратегії адекватного і територіально прийнятного догляду за дітьми, а також гнучке навчання.

 

Важливість систем еквівалентності кваліфікацій з різних країн була підкреслена в Європейській програмі інтеграції громадян третіх країн на 2011 рік, проте не менш важливо розвивати на національному рівні тестування освітніх навичок для оцінки несертифікованих навичок і досвіду роботи в неформальному середовищі, що є набагато більш звичним явищем для жінок. У деяких дослідженнях в якості основної причини високого рівня безробіття серед жінок-мігрантів називаються неадекватне визначення і перевірка знань, навичок і досвіду жінок, а також відсутність індивідуальної підтримки цих жінок.

 

Місцевий рівень

 

В Європейській програмі інтеграції на 2011 рік підкреслюється ключова роль місцевих органів влади в успішній інтеграційній політиці. Ці органи влади, як правило, відповідають за процес інтеграції і надання послуг біженцям / мігрантам, які проживають в їхній місцевості, мають у своєму розпорядженні гарні можливості для виконання координуючої ролі з точки зору розуміння місцевої демографічної ситуації та місцевих мереж і підтримують стосунки з місцевими організаціями.

 

У цій ролі, місцеві органи влади разом з проектами підтримки,  які орієнтовані на підвищення обізнаності з гендерних питань, можуть виділяти кошти на проекти і партнерства, орієнтовані на жінок, в тих областях підтримки, які в іншому випадку можуть поставити їх у несприятливе становище, наприклад , вивчення мови, соціальна інтеграція, навички працевлаштування і т.д.

 

Для того щоб зробити ці проекти і програми доступними для жінок-мігрантів, влада має всі можливості для заохочення участі шкіл, медичних центрів та інших місць і організацій, в яких часто бувають жінки.

 

Крім додаткових послуг для жінок, гендерно-чутливий підхід повинен включати пропозицію, яка в більш загальному плані зосереджена на впливі в зв’язку з нашим підходом до гендерних питань, і передбачає заходи на підтримку менш гендерного підходу, включаючи виділення цільових коштів на роботу з усіма громадами мігрантів і проекти, орієнтовані на приймаючу країну і зв’язки з мігрантами.

 

Професійний рівень

 

Статистично жінки-мігранти та біженки знаходяться на великій відстані від ринку праці та часто потребують довгострокової постійної підтримки для реалізації своїх сподівань і потенціалу. Для цього необхідна наявність професійних кейс-менеджерів, які пропонують цільову індивідуальну підтримку в службах підтримки зайнятості, проте в даний час в деяких європейських країнах такі професійні тренінги та стандарти відсутні.

 

Ці консультанти з питань кар’єри, а також інші провідні фахівці, що працюють з мігрантами, такі як імміграційні працівники, адвокати і психологи, повинні автоматично проходити підготовку з питань рівних можливостей в рамках своєї професійної кваліфікації, включаючи розуміння гендерного насильства, культурних гендерних стереотипів, упередженого ставлення щодо себе та приймаючої країни і використання інструментів оцінки з урахуванням гендерних факторів.

 

Висновок

 

Стратегії інтеграції, безсумнівно, будуть варіюватися в залежності від демографічних особливостей і індивідуальних потреб конкретної країни або населеного пункту. Але є важливі ключові елементи, які необхідно включити для усунення факторів, що перешкоджають біженцям і мігрантам бути успішними в межах їх нової батьківщини. Як було зазначено в цій статті, важливо, щоб ці елементи розглядалися на всіх рівнях суспільства. Серед іншого, ЄС підтримує країни в питаннях обміну передовим досвідом в області інтеграції. На національному рівні важливо, щоб інтеграційна політика спиралася на сильне законодавство про рівні можливості і антидискримінаційне законодавство. Моніторинг та оцінка того, що відбувається на місцевому рівні, повинна здійснюватися на національному рівні. І важливість добре підготовлених фахівців для підтримки цієї клієнтської групи була виокремлена. Однак кожен з нас також несе відповідальність за те, щоб в індивідуальному порядку задуматися про свій зв’язок з гендерною проблематикою і відмінностями і бути відкритим одне для одного, поважаючи і цінуючи всі наші вклади.

 

Автор Ребекка Глін Джонс, яка працює в соціальному підприємстві Rinova Ltd, яке є, Лондон. Повний текст документа “Керівні принципи інтеграції гендерно-чутливого підходу в рамках міграційної / інтеграційної політики в масштабах всього ЄС” можна знайти на сайті https://igmafemina.dimitra.gr/en/