4-е заседание Еврорегиона ,,Днестр,,; г.Резина (Молдова), 26.05.12г